Startsida för Learnways webbutbildning om barncanceruppföljning

Webbutbildning för sjukvård, skola och Försäkringskassa

Learnways har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) producerat en webbutbildning om sena komplikationer efter barncancer.


Välj din verksamhet

Webbutbildningen vänder sig till flera olika målgrupper. För att skapa relevans har vi skapat fyra olika ingångar. Användare får välja verksamhet på startsidan och går en anpassad läranderesa med moduler och övningar som passar dem.

Fyra ingångar till webbutbildningen baserat på verksamhet: vuxenvård, barnsjukvård, Försäkringskassan och skola.

Bygg kunskap och förståelse

Innehållet bygger på det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Tillsammans med RCC:s projektgrupp har Learnways gjort urval och skapat ett upplägg som ökar förståelsen för sena komplikationer och vad de kan innebära för arbetsförmågan hos personer som har haft barncancer.

Webbutbildningen är uppdelat i sex delar: introduktion, sena komplikationer, långtidsuppföljning, patientfall, nästa steg och kursintyg.

Har du ett projekt på gång?

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. Berätta om ditt projekt så hittar vi ett upplägg för ditt lärande!