Learnways upphandling webbutbildning Inkluderingslyftet

Learnways vinner upphandling av webbutbildningen Inkluderingslyftet

I mars blev det klart att Learnways stod som vinnare i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands upphandling av verktyg för webbutbildning till projektet Inkluderingslyftet – en publik och öppen webbutbildning med stor potentiell samhällsnytta i hela Sverige.

Vilka är SCÖ?

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är en medlemsorganisation vars medlemmar har olika uppdrag och expertkunskap, men delar ett ansvar för personer som står långt från arbetsmarknaden. Om de arbetar tillsammans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förutsättningar för samverkan dem emellan.

Vad handlar webbutbildningen om?

Tillsammans inleder vi arbetet med att bygga en webbutbildning baserat på BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) som är den interna­tionellt hittills mest omfattande progressionsmätnings­studie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete. BIP har under­sökt sam­bandet mellan utvalda indikatorer för anställnings­barhet och sannolikheten att få ett jobb.

Vad är målet med webbutbildningen?

Målet med webbutbildningen är att deltagarna ska få lära sig grunderna i arbetsmarknadsrelaterad kunskap på ett lättillgängligt, intresseväckande och interaktivt sätt. Syftet är att utbilda och belysa hur organisationer, verksamheter, personalgrupper och enskilda handläggare kan arbeta för att hitta rätt tillsammans med individen genom medvetna möten mellan handläggare och individ samt en medveten organisation.