E-learning vårdpersonal Pfizer och Learnways

E-learning för vårdpersonal tillsammans med Pfizer

De senaste åren har vi haft förmånen att utveckla tre webbutbildningar tillsammans med Pfizer, som vill sprida kunskap om några av sina specialistområden. Resultat har blivit tre väldigt olika webbutbildningar – som bra exempel på hur resultaten skiljer sig åt beroende på ämne och behov.

Paxlovid e-learning

Genom Pfizers e-learningverktyg kan du som är yrkerverksam inom vården ta del av interaktionshjälpmedel vid förskrivning av läkemedlet Paxlovid. Genom e-learningen kan du lära dig mer om läkemedelsinteraktioner med Paxlovid och hur du kan hantera dem.

Tromboemblism e-learning

Lär dig mer om diagnostik och behandling av venös tromboembolism, testa dina kunskaper med hjälp av flera patientexempel. Utbildningens är uppdelad i fem delar. Du får bland annat lära dig grunderna kring djup ventrombos och lungemboli, samt vad du behöver beakta vid blödningsbenägenhet eller cancer.

ATTR-CM e-learning

E-learning om transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) ger dig en grundläggande kunskap om sjukdomen, vilka symtom som kan inge misstanke, hur patienten utreds samt hur sjukdomen diagnostiseras. E-learningen består även av ett antal olika patientfall. Utbildningen är framtagen av Pfizer Sverige i nära samarbete med en rad olika specialister inom området.​

Besök gärna Pfizers hemsida för sina e-learningkurser – för att få lite exempel på hur vi arbetar och hur olika resultaten kan bli.