Prevent webbutbildning Maskinkörkortet

Maskinkörkortet – Ny webbutbildning för Prevent

Nu är vår fina webbutbildning Maskinkörkortet för Prevents målgrupper lanserad. Maskinkörkortet är en kostnadsfri webbutbildning för yrkesutbildningar inom trä- och möbelindustrin. Med filmer, animationer och interaktiva övningar visar vi hur man arbetar säkert med olika maskiner.

Teoridelen består av tre huvudavsnitt:

  1. Din arbetsmiljö: Avsnittet beskriver kortfattat lagstiftningen på arbetsmiljöområdet, systematiskt arbetsmiljöarbete och ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet.
  2. En arbetsdag: Avsnittet beskriver faktorer som kan orsaka ohälsa inom trä- och möbelindustrin, till exempel trädamm, kemikalier, buller, belastningsergonomi samt vad du kan göra för att motverka dem.
  3. Maskiner: Ett avsnitt per maskintyp. Du får veta hur maskinen är uppbyggd, vilka risker som finns när maskinen används, hur maskinen ska vara utrustad för att uppfylla lagkrav, hur du arbetar säkert i maskinen med mera.

Se hela webbutbildningen här: Maskinkörkortet