Bild till nyhetsinslag om webbutbildning för Visit Sweden

Visit Sweden lanserar digital guide om naturturism

Nu har Visit Sweden lanserat webbutbildningen, eller den digitala guiden som vi tagit fram under året. Guiden riktar sig till företagare som erbjuder naturturism och som vill attrahera rätt kunder, öka lönsamheten, planera långsiktigt och spara tid.

Det handlar kort och gott om att lära känna sin målgrupp – den digitala resenären – och skapa bästa möjliga förutsättningar att locka hen till sin verksamhet.

För att hitta en bra ingång till materialet och locka till användning har vi också tagit fram ett fristående frågetest kopplat till utbildningen, där användaren på ett lekfullt sätt tar reda på sin kunskaper om den digitala resenären.

Se frågetestet här: Vad kan du om den digitala resenären?

Se webbutbildningen i sin helhet här: Din guide till att locka den digitala resenären