Minifigurer som borrar i en kaka

Kan microlearning förbättra dina webbutbildningar?

Microlearning gör digitalt lärande enkelt

I microlearning delas innehåll upp i små, små lektioner som så effektivt som möjligt förmedla ny kunskap. Det innebär att innehållet kortas ner till det allra viktigaste. Övningar och format anpassas för att på bästa sätt uppnå varje lektions lärandemål.

När används microlearning?

Största styrkan med microlearning är att möjliggöra ett arbetsnära lärande. Till skillnad från ett traditionellt lärande som sker under begränsad tid i en annan miljö, stöttar microlearning kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Men det är inte allt. Principerna för microlearning kan användas i all webbaserad utbildning. Det har en hög tillgänglighet och gör att lärandet kan ske när som helst, på både mobil och dator.

3 fördelar med microlearning

Pedagogiskt

Kunskap i små portioner med tydligt fokus har pedagogiska fördelar. Tillsammans fungerar lektionerna som byggklossar för en övergripande läranderesa. Men istället för att göra alla delar på en gång kan lärandet spridas ut över tid. Deltagarna får mer frihet i hur de tar till sig innehållet. Alla behöver inte göra på samma sätt.

Användarvänligt

Microlearning ger användarna en tydlig översikt, både över innehållet och sina egna framsteg. För varje lektion ser användarna hur långt de har kommit. Tydlig uppdelning gör det enkelt att hitta i innehållet och användarna vet vad de ska förvänta sig i varje lektion. Microlearning är användarvänligt och lärandet kan ske på både mobil och dator.

Enkelt att administrera

Med microlearning är det enkelt att uppdatera webbutbildningen. Du kan enkelt flytta, lägga till och ändra i lektioner. Det blir en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Du kan uppdatera lektioner utan att den övergripande strukturen påverkas. Uppföljningar kan göras för varje lektion, vilket kan användas för vidareutveckling och nytt innehåll.

Så här skapar du microlearning!

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. Vi utgår alltid från din målgrupp, ditt ämne och dina behov. Med microlearning gör vi det enkelt att ta till sig ny kunskap. Vi tar med din målgrupp på en läranderesa. Varje lektion väcker nyfikenhet och målgruppen får vara testa, tillämpa och reflektera över ny kunskap.

1. Bestäm ett lärandemål

Tillsammans med er tar vi fram relevanta lärandemål för varje lektion. Vi kommer med förslag utifrån syftet med webbutbildningen.

2. Välj ut innehåll

Vi hjälper er att välja ut och producera innehåll. Innehållet avgränsas till det som behövs för att uppnå önskat lärande.

3. Hitta passande format

Vi hittar de format som passar just din webbutbildning. Vi stöttar inlärningen och engagerar målgruppen med lämpliga övningar, filmer och visualiseringar.

Mikrolärande enligt Wikipedia

Mikrolärande är den svenska översättningen av microlearning. Wikipedia definierar mikrolärande som en lärande strategi som levererar information till individer i små ramverk.

”Mikroinlärning kan ses som ett läroverktyg som genom kortsiktiga lärandeaktiviteter förmedlar information. Termen mikroinlärning förekommer ofta inom e-learning och inom områden relaterat till undervisning. Mikroinlärning är ett holistiskt tillvägagångssätt för kompetensbaserat lärande och utbildning som handlar om relativt små inlärningsenheter.”

Har du ett projekt på gång?

Berätta om ditt projekt så tar vi fram ett förslag som passar just dig. Vi visar också gärna upp exempel att inspireras av. Hör av dig!