MUCF logotyp

MUCF väljer Learnways som leverantör av webbutbildning

Under juli avslutades upphandlingen av ramavtal för produktion av webbutbildningar och e-learning för MUCF. Learnways valdes som en av tre leverantörer som genom förnyad konkurrensutsättning får tävla med inskickade anbud efter förfrågningar på avtalet.

Vi är fantastiskt glada över att vara med på ramavtalet och ännu gladare över att ha vunnit de två första viktiga uppdragen som avropades. De handlar bland annat om att skapa webbutbildningar för skolledning och ledare i öppen fritidsverksamhet gällande HBTQ, normer och inkludering.

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger också bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Avdelningen för kunskapsstöd har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att utveckla, samla och sprida kunskap om insatser och metoder som kan förbättra unga levnadsvillkor och villkoren för det civila samhället.

Vad är viktigare för en hållbar framtid än att säkerställa att våra barn och ungdomar växer upp med sunda och inkluderande värderingar. Vi är redo att kicka igång projekten för att skapa riktigt bra webbutbildningar som bidrar till ändamålet – Nu kör vi!