Mer välfärdsteknik i äldreomsorgen med ny e-learning

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner har vi tillsammans med ett antal representanter från olika kommuner utvecklat en ny e-learning och kunskapsresurs om välfärdsteknik och förändringsledning inom äldreomsorgen. En utbildning för den som vill få inspiration och en tydlig guide i att leda förändring steg för steg.

Välfärdstekniken har under de senaste åren gjort brukare mer självständiga och underlättat personalens arbetssituation. Men även om produkterna i sig är bra så har bristen på förändringsledning hindrat utvecklingen. Förändringsledning behandlar bland annat vikten av att ha en vision och kompetens samt hur motivation skapas.

För att kunna bli så konkreta som möjligt kommer följer användaren i denna utbildning en fiktiv men verklighetsbaserad verksamhet som arbetar med förändringsledning inom äldreomsorgen. Utbildningen börjar med att vi får lära känna Solstads äldreomsorg och deras förändringsledare Wilma.