Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under våren skärps arbetsmiljölagen som en följd av de ökade ohälsotalen i samhället och Arbetsmiljöverket släpper nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och är anpassade för dagens moderna arbetsliv (AFS 2015:4).
Vi har under åren hjälpt flertalet kunder med interaktiv utbildning i systematisk arbetsmiljö, bland andra Arbetsmiljöverket, TeliaSonera, Region Gävleborg, Prevent, Apoteket, Atea mfl. Vi kan nu stolt också presentera Sveriges Radio som ny kund där vi tillsammans tar fram deras digitala utbildning i just arbetsmiljö.

Gå den öppna webbutbildningen i arbetsmiljö vi utvecklade åt Prevent.
Balansguiden

Kontakta oss om du vill veta mer vad vi kan göra för din verksamhet!
Kontakta oss