Generation Pep

Pep Skola

Projektet utgår från det faktum att hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Pep Skola är en sida där skolor får hjälp med att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Dessutom med en massa bra tips på vägen!