Google

Digitala jag

Allt fler tjänster är digitala. Men för att söka jobb, boka läkarbesök eller betala räkningar online krävs digital kompetens. Webbutbildningen består av mikromoduler och kursinnehållet anpassas efter varje individ. Den är utformad med högt ställda krav på tillgänglighet.