Illustrationer från webbutbildningen Digitala jag

Digitala jag

Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Allt fler tjänster är digitala. Men för att söka jobb, boka läkarbesök eller betala räkningar online krävs digital kompetens. Webbutbildningen består av mikromoduler och kursinnehållet anpassas efter varje individ. Den är utformad med högt ställda krav på tillgänglighet.

Kund: Google
Uppdrag: Guide
Startsida för webbutbildningen Digitala jag
Översikt för kursinnehållet i Säkerhet och integritet
Mikromodul om att använda digitalt ID
Test för att skapa en personlig mix

Här kan du läsa mer om mikrolearning i webbutbildningar