Prevent

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet. Webbutbildningen valideras genom teoriprov och efter genomförd utbildning kan användare göra praktiska prov för maskinerna.