Prevent

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett webbutbildningsmaterial som består av en litteratur-/faktadel som valideras genom ett teoriprov. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att användaren ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Prevent - Balansguiden

Balansguiden

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.