Region Stockholm

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Utbildningen består av två delar. I del 1 följer vi användare genom en arbetsdag, och i del 2 ger vi användaren möjlighet att öva på och reflektera över den kunskap personalen har fått så att alla kan göra Basala hygienrutiner till en naturlig del av sin arbetsdag.