Regionala Cancercentrum

Teledermatoskopi

Hudcancer är den vanligaste cancerformen och antalet fall ökar. För att patienter ska komma till behandling tillräckligt snabbt är dermatoskopiska bilder i remissen viktigt. Därför har en webbutbildning för allmänläkare tagits fram.