Sedana Medical

The AnaConDa

Under våren 2019 fick vi från Sedana Medical förtroendet att ta fram en produktutbildning för deras AnaConDa, ett administreringsverktyg utvecklat för administrering av flyktiga anestisimedel till invasivt ventilerade patienter. Målet var att ta fram en e-utbildning som tydligt förmedlar den kunskap som sjukvårdspersonal behöver för att på ett säkert kunna använda produkten på sina patienter. Då finns inga marginaler vad gäller tydlighet och pedagogik. Det måste helt enkelt bli rätt. Tack vare ett bra samarbete med Sedanas expertteam känner vi oss idag stolta över att kunna presentera en utbildning som hyllas runt om på sjukhusen både i Sverige och utanför landets gränser.