Sedana Medical

Sedaconda ACD

Sedaconda är en medicinteknisk produkt (medtech) som används i sjukvården. I e-learningen får användare lära sig om produkten genom animation och övningar. Webbutbildningen är tillgänglig på elva språk. Användare kan enkelt byta språk via språkfunktionen i menyn.