Sedana Medical

AnaConDa

Denna webbutbildning är ett verktyg för användare av AnaConDa att förbereda sig och bli bekväma med att använda utrustningen. Användaren får genom animation och övningar lära sig de praktiska aspekterna av utrustningen.