Sveriges Kommuner och Regioner

Förändringsledning – hur gör man?

En kostnadsfri webbutbildning vänder sig till verksamhetsutvecklare, projektledare och chefer. Med evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg lägger utbildningen grunden för ett lyckat införande.