Sveriges Kommuner och Regioner

Förändringsledning – hur gör man?

En kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till verksamhetsutvecklare, projektledare och chefer. Med evidensbaserad teori, exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg lägger utbildningen grunden för införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.