Visit Sweden

Visningsbild för webbutbildning

Locka den digitala resenären

För att stötta svenska turistföretag att göra sina produkter mer synliga internationellt har vi hjälpt Visit Sweden att ta fram en webbutbildning (digital guide). Guiden visar hur och var resenärer vill inspireras, planera, boka och minnas sin resa med hjälp av digitala tjänster.
Guiden hjälper användaren att locka den digitala resenären. Den börjar med några exempel på vem det är vi pratar om och vem användaren kan locka till just sin verksamhet. Genom att scrolla neråt i guiden får användaren följa den digitala resenärens resa som kund. Användaren kan klicka på de runda faktarutorna längs vägen för att få en första inblick i vad resenären förväntar sig, steg för steg. I varje steg får användaren även möjlighet att lära sig mer om vad som krävs av verksamheten för att finnas på den digitala resenärens villkor. Insikter gör genom ett frågebaserat och reflekterande lärande.