Visit Sweden

Utländska resenären

Visit Sweden har undersökt vilka turister som besöker Sverige. Informationen har ett stort värde för den som vill nå utländska resenärer. Den digitala guiden förmedlar både insikter och praktiska råd.