Webbutbildning i tolkanvändning

Ny webbutbildning för Region Skåne

Vi har startat ett nytt projekt för Region Skåne om användning av teckenspråkstolk. Det är en viktig webbutbildning för hela regionen om bland annat attityder, där vi behöver förmedla förståelsen för att teckenspråkstolk behövs,  samt sakligare mål om tillvägagångssätt för att beställa och använda teckenspråkstolk.

Webbutbildningen kommer att finnas tillgänglig genom Region Skånes plattform från början av 2019.