SKL-försäkringsmedicin

Webbutbildning i försäkringsmedicin

Vi har nyligen lanserat en ny webbutbildning för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om försäkringsmedicinska bedömningar. Syftet med webbutbildningen är att läkare under specialiseringstjänstgöring samt andra personalgrupper inom vården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar ska få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.

Webbutbildningen är publik och du hittar den här:

Öppna webbutbildningen