Socialt Ansvarstagande

Tillsammans med Landstinget Sörmland har skapat fyra animerade scenarios om socialt ansvarstagande som ska fungera som diskussionsunderlag för landstingens och regionernas upphandlande avdelningar.

Det nationella samarbetet Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling verkar sedan 2010 för en hållbar utveckling genom att säkerställa att de produkter och tjänster landsting och regioner köper in (ca 120 miljarder kronor om året) är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Se filmerna här:

Mänskliga rättigheter ILOs kärnkonventioner Miljö Korruption