Antibiotikaresistens

I Dagens Nyheter kunde man läsa om hur de resistenta bakterierna fortsätter att öka 
i Sverige. Men internationellt sett har vi ett bra läge, mycket tack vare låg användning av antibiotika. Något som Strama har jobbat för i 20 år.

– Ingen ska behöva få antibiotika i onödan, det är vårt motto. En enda kur gör att du får resistenta bakterier i tarmen, säger Astrid Lundevall, allmänläkare och chef för Samverkan mot antibiotikaresistens, Strama Stockholm.

Astrid och sex kolleger i Stockholms läns landsting arbetar med att informera och utbilda kring antibiotikabehandling. Till deras hjälp har vi tagit fram två fina webbutbildningar om antibiotikaresistens.

Läs hela artikeln och se utbildningarna här:

Dagens Nyheter Antibiotikaellerinte Antibiotikasmart