Webbutbildning Sollentuna kommun

Webbutbildning för Sollentuna kommun

Vi har hjälpt Sollentuna kommun att ta fram en ny webbutbildning om miljön och klimatet.

Sollentuna kommun har ambitiösa mål om att inte tära på jordens resurser och att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen.

I webbutbildningens fyra delar tar vi upp vad vi har för ansvar, vad du kan göra för skillnad, olika lösningar och tankesätt som exempelvis cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster, livscykelperspektiv och klimatanpassning samt hur detta tillämpas i kommunen genom praktiska exempel och hur man går från ord till handling.