Prevent webbutbildning Maskinkörkortet

Maskinkörkortet för Prevent

Vi är så glada att återigen få möjligheten att göra webbutbildning tillsammans med Prevent. Tidigare webbutbildningar vi gjort är om balansen mellan arbetslivet och privatlivet, för både medarbetare och chefer. Du hittar båda utbildningarna här: Balansguiden.se

Om Maskinkörkortet

Den här gången handlar det dock om förnyelse av den befintliga utbildningen ”Maskinkörkortet”. Maskinkörkortet (MMK) är en webbutbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet. Det riktar sig till dig som redan jobbar med maskiner i trä- och möbelindustrin men också till dig som vill jobba inom branschen och går en träteknisk utbildning. Webbutbildningen MMK används för att examinera elever på olika hantverksutbildningar på gymnasienivå och eftergymnasiala utbildningar och erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Om Prevent

Prevent är en ideell förening som verkar inom arbetsmiljöområdet med syftet att i samarbete med huvudmännen Svenskt Näringsliv, LO och PTK förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.