Sveaskog

En vägledning i det dagliga arbetet.

Även med en mindre budget ska man som beställare få en högkvalitativ produktion med egen karaktär och stor genomslagskraft.

Vår fina utbildning för Sveaskog presenterar varsamt uppförandekoden och företagets kärnvärden i ett uttryck målgruppen känner igen sig i. Via ett antal interaktiva dilemma får användaren uppleva hur koden hjälper dem med gränsdragningen i vardagen på jobbet.

Navigeringen i Sveaskogs utbildning och uppförandekod och kärnvärden är enkel och avskalad. Den bygger på ett interaktivt bildspråk där man med hjälp av symboler leds fram i navigationen. Musik och viss speaker knyter ihop helheten. Utbildningen är en samproduktion där faktainnehållet togs fram av vår partner Goodpoint AB.