Rikspolisstyrelsen

Brott i nära relationer

Polisen tar brott i nära relationer på mycket stort allvar. Att en stor grupp i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett stort samhällsproblem. Dessutom är det ett brott som strider inte bara mot svensk lagstiftning, utan också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Kursmaterialet består av fem webbutbildningar med olika innehåll. Webbutbildningarna kan användas var för sig, man kan använda enbart filmerna eller göra olika kombinationer efter vad man lokalt väljer att fokusera på. Poliserna utgår från sin verklighet och tvingas i kursmaterialet och i gruppdiskussionerna analysera innehållet från tre huvudperspektiv. På så sätt når vi ett lärande där eleven bygger ny kunskap, beteende och attityder.

Projektet vann två förstapriser i kategorierna ’Årets E-learning’ samt ’Årets Kompetenssatsning och implementering’ på Swedish Learning Awards 2010.