Tre nya projekt om hälsofrämjande schemaläggning

Learnways ska tillsammans med Västa Götalandsregionen ta fram tre nya projekt inom området hälsofrämjande schemaläggning.