Webbutbildning WCAG 2.1

Tillgängliga utbildningar för alla!

Learnways tar hjälp av ETU för att stärka sin kompetens inom tillgänglighet på webben för personer med funktionsvariation.

ETU är ett av landets ledande företag inom tillgänglighet och hjälper oss just nu med både utbildning av vår personal och med att analysera några av våra projekt för att stötta oss i uppfyllnaden av de ökade tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1. Vi ser ett otroligt värde i att ha en kompetent parter för tillgänglighet som kan granska våra produktioner. 

”Learnways som är en av få företag inom sin bransch som utvecklar sina utbildningar i egenkodad html. Det gör att de har stora möjligheter att leverera webbutbildningar som klarar en tillgänglighetsgranskning. 

Det finns verktyg för webbutbildningar men med vår erfarenhet är att tillgängligheten och möjligheten att följa ”lagen om tillgänglig digital offentlig service” är väldigt begränsande i dessa. 

Det är roligt med Learnways som involverat hela organisationen och tar ett trovärdigt helhetsgrepp på tillgänglighetsarbetet säger Erika Forssell, ETU.”

”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”, börjar gälla 1 januari 2019.