Välkommen på frukostseminarium 4 juni

Den 4 juni är du välkommen på frukostseminarium om hur du kan inspirera och utbilda dina medarbetare i hållbarhet med hjälp av interaktiva medier.

Vår VD Karin Beckérus håller tillsammans med Goodpoint ett seminarium om interaktiv utbildning och hållbar utveckling. Karin berättar om möjligheter och fallgropar och visar många spännande exempel.

Det finns ett begränsat antal platser.

Anmälan och mer information