Vårdhygien firar 100 000 besök

Ända sedan starten 15 november 2010 har intresset för Vårdhygien Stockholms webbutbildning inom Basala hygienrutiner varit mycket stort, både inom och utanför landstinget. Vi ser det här projektet som en stark förebild med sin öppna distribution och vi hoppas att fler kunder inser fördelarna med tillgänglighet och tar efter.

Vi kan idag med stolthet presentera följande besöksstatistik:

  • Antal besök 100 200
  • Antal besökande länder 37
  • Antal besökande städer 415

Engelsk version
Under hösten 2013 kommer även en engelsk version av webbutbildningen att tas.