Värdekedjan för Preem AB

Preem är Sveriges största oljebolag där det arbetar drygt 1 400 personer och tillsammans med deras stationer och partners sysselsätter man omkring 3 400 personer. Det är allt från sjökaptener till personalen där du tankar.

Det som också skiljer Preem från de flesta andra oljebolag i Sverige är att man inte bara sysslar med inköp och försäljning. Preem tar ett helhetsansvar från att de köper in råvaran, raffinerar den, producerar de produkter som behövs och säljer dem. På så sätt kan de ta ett större ansvar för produkterna och verka för att de påverkar miljön så lite som möjligt.

Vi är väldigt stolta över att få hjälpa vår nya kund med att ta fram en riktigt bra utbildning om deras värdekedja och hållbart företagande. Det är dags att alla får björnkoll på hur det hänger ihop.

Mer om Preem