webbutbildining-vardplanering

Vårdplanering med patientens bästa i fokus för Landstinget i Värmland

På uppdrag av Landstinget i Värmland, med finansiering från Region Värmland och Tillväxtverket, har vi tagit fram en interaktiv utbildning om vårdplanering. Webbutbildningen handlar om patientens väg genom vårdkedjan och hur den kan kvalitetssäkras genom vårdplanering med patientens bästa i fokus. Syftet är att nyutbildade sjuksköterskor ska känna sig trygga i olika arbetsmoment som handlar om vårdplanering. Genom ett fokus på en tydlig process och många interaktiva moment får användaren öva sig fram till ny kunskap och bättre förståelse.

Öppna utbildningen