individanpassad-vagledning

Individanpassad digital vägledning för Region Skåne

För att öka chefers och medarbetaren möjlighet att kunna göra goda val för ökad hälsa vid schemaläggning har vi på uppdrag av Region Skåne tagit fram en digital vägledning. Genom att beskriva sin arbetsvardag utifrån ett antal visuella frågor så ger vägledningen forskningsbaserade råd utifrån den enskilda individens behov.

Råden markeras ut på ett schema för att förtydliga när man ska tänka på vad i relation till sitt schema, och till varje råd beskrivs även varför det är viktigt för en ökad hälsa.