Aktiva åtgärder för Diskrimineringsombudsmannen

Efter en lyckad lansering av vår tidigare webbutbildning för DO (Diskrimineringsombudsmannen) om hur vi blir olika behandlade på jobbet beroende på vilka vi är och vad våra kollegor och chefer har för tankar och idéer om vilka vi är, så är det nu dags att ta nya tag och uppdatera innehållet med fördjupande delar under befintliga områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Löner och anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Kompetensutveckling och utbildning
  5. Arbete och föräldraskap

Den tidigare webbutbildningen är publik och du hittar den på: aktiva-atgarder.do.se