Webbutbildning i civilt försvar

Civilt försvar tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att skydda civilbefolkningen och att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ett par exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukvård och transporter. Här handlar arbetet om att få dessa att fungera vid en samhällsstörning i fredstid, vid krigsfara och i krig. Detta görs bland annat genom identifiering av kritiska beroenden och skapande av kontinuitetsplaner för att öka förmågan att hålla verksamheterna i drift.

Webbutbildningen riktar sig till alla medarbetare och verksamheter inom regionskåne och bygger på att efter att ha skaffat sig de grundläggande kunskaperna i ämnet använda webbutbildningens frågeformulär för att skapa en aktuell handlingsplan utifrån sig själv och sin egna verksamhet i händelse av höjd beredskap.

  1. Titta på filmen – Titta på filmen tillsammans för att få en gemensam bild av vad civilt försvar innebär.
  2. Svara på frågor – Diskutera frågorna i grupp och besvara dem gemensamt utifrån er verksamhet.
  3. Skicka ett mejl – När ni är klara kan ni spara svaren genom att skicka dem till en valfri e-postadress.

För att maximera spridning och effekt av webbutbildningen har Region Skåne valt en publik lösning. Se hela webbutbildningen på: regionskaneciviltforsvar.se