Webbutbildning i inkluderande bemötande

Under det senaste året har vi tillsammans med Hedemora kommun, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Make Equal arbetat fram en webbutbildning om inkluderande bemötande i praktiken. Den digitala utbildningen ”Ett Dalarna för alla” riktar sig till anställda i offentlig sektor med syfte att inspirera till ett gott och inkluderande bemötande för att skapa ett jämlikt Dalarna och Sverige, där alla människor – oavsett kön och bakgrund – får sina rättigheter tillgodosedda.

Utbildningen består av fem delar som har olika fokus och består av övningar, tips och information som är intressanta och användbara i det dagliga arbetet.

Utbildningen är gratis och nås via www.jamliktdalarna.se

Utbildningen finansieras genom EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”.