Illustration från webbutbildningen Sunda solvanor

Webbutbildning om sunda solvanor för barn i förskolan

Vet du vad som gäller kring skugga, kläder och solskyddsmedel? För Regionala cancercentrum i samverkan och Strålsäkerhetsmyndigheten har vi producerat en webbutbildning om rekommendationer för barn 0–6 år. Webbutbildningen riktar sig till personal i barnhälsovård och förskola. Den är en ny kunskapsresurs som bidrar till att förebygga hudcancer. Både barnhälsovård och förskola har viktiga roller i att skydda små barn från för mycket solexponering.

Öppen för alla intresserade

Även vårdnadshavare och andra intresserade är välkomna gå webbutbildningen. Lär dig om rekommendationerna och hjälp till att förebygga hudcancer. Kom ihåg, vuxna förebilder är väldigt viktiga. Njut av sommaren med sunda solvanor!

Webbutbildningen består av fyra avsnitt

  1. Solen, om UV-strålning, om att bränna sig och kopplingen till hudcancer.
  2. Barns utemiljö, om tillräckligt med skugga och att ta reda på UV-index.
  3. Rekommendationer, om vad som gäller kring solskydd och D-vitamin.
  4. Prata om solen, om att ge information till vårdnadshavare och barn.

Övningar och interaktiva format

Webbutbildningen baseras på interaktiva format där du får testa, öva och reflektera. Du får svara på påståenden, se exempel på utemiljöer och läsa dialoger mellan personal och vårdnadshavare.

Fråga med svarsalternativ. Vilken solskyddsmedtod tror du är bäst? T-shirt eller solskyddsmedel.
Frågeformat i Avsnitt 3. Rekommendationer

Bilder från webbutbildningen

Startsida för Sunda solvanor för barn 0–6 år
Startsida för Sunda solvanor för barn 0–6 år.
Avsnitt 2. Barns utemiljö illustration med en lekplats som skuggas av ett stort träd.
Avsnitt 2. Barns utemiljö.