Kvinna vid laptop

3 populära sätt att digitalisera kurser och utbildningar

Ska du digitalisera din fysiska utbildning? Att göra omställningen från klassrum till digitalt lärande kan kännas utmanande, men kommer också med digitala möjligheter och flera sätt att digitalisera på. Dina förutsättningar och lärandemål för utbildningen sätter kraven för utformningen. Här beskriver vi tre vanliga sätt att digitalisera utbildningar på och vad som är viktigt att tänka på.

1. E-learning för individuellt lärande i sin egen takt

E-learning kan göra din utbildning åtkomligt för ett stort antal deltagare, när som helst och var som helst. De digitala möjligheterna utvecklas hela tiden och många utbildningar fungerar bra som e-learning. E-learning är enkelt att administrera och kan publiceras öppet eller på lärplattformar.

När du digitaliserar en fysisk utbildning och gör den till en e-learning behöver du alltid anpassa upplägg och innehåll. Lärandet sker nu i en helt annan miljö och de digitala förutsättningarna medför både utmaningar och möjligheter. För att e-learning ska bli guidande, pedagogiskt och väcka motivation behöver innehåll, design och teknik samspela.

Viktigt att tänka på vid digitalisering är att:

  • Korta ner innehållet. Gör det enkelt för deltagarna att få med sig den viktigaste informationen.
  • Aktivera deltagarna. Stötta inlärningen med interaktivitet där deltagarna får testa, öva och reflektera. Spara inte övningar och frågor till ett test på slutet.
  • Tillåt flexibilitet. Ta hänsyn till individuella förutsättningar. Låt deltagare ta till sig innehåll i sin egen takt, ta pauser när de behöver och navigera fritt.
AdministrationDeltagare
E-learning är ofta enkelt att administrera. Någon behöver ansvara för att göra uppföljningar, regelbundet se över innehållet och vid behov, göra uppdateringar.Deltagare behöver själva ta ansvar för att genomföra e-learningen. Det finns flexibilitet i hur och när lärandet sker och deltagare kan vid behov återkomma för repetition.

2. Lärarledd utbildning med videoföreläsningar på distans

En digitalisering innebär ibland att fysiska träffar blir digitala. Då kan ett videochatt-verktyg användas för föreläsningar, workshops och seminarier. Det finns lärplattformar som utbildningsledare kan använda för att sätta upp en kursplan, kommunicera med kursdeltagare och hantera inlämningsuppgifter.

För deltagarna är det mer ansträngande att sitta koncentrerad framför en skärm än i ett klassrum. Utbildningens upplägg behöver anpassas när du digitaliserar din utbildningar.

Viktigt att tänka på vid digitalisering är att:

  • Korta ner tiden. Kom ihåg att ta pauser och dela gärna upp utbildningen på fler tillfällen. På distans finns ofta mer flexibilitet i schemat. eftersom deltagare inte behöver resa.
  • Aktivera deltagarna. Deltagare kan lätt ta en passiv roll och tappa uppmärksamheten. Ställ diskussionsfrågor och använd digitala verktyg som stöd.
  • Ha mindre grupper. Cirka 8 deltagare brukar ses som en övre gräns om du vill att deltagare ska kunna diskutera och vara aktiva på distans.
AdministrationDeltagare
Det behövs utbildningsledare som kan planera de digitala träffarna och som har kontinuerlig kontakt med deltagarna under kursens gång.Deltagare behöver oftast inte förbereda sig på egen hand. Lärandet sker vid specifika tillfällen och anpassas inte efter deltagarens egen takt.

3. Blended learning med gruppträffar fysiskt eller digitalt

I blended learning sker lärandet både digitalt och fysiskt. I ett välutformat blended learning kombineras klassrumsmetoder med e-learning så att deras respektive styrkor kommer till sin rätt. Blended learning är bra när det finns behov av gruppaktiviteter. När utbildningen digitaliseras kan lärandet kan på ett kostnadseffektivt sätt spridas ut över tid.

Ett exempel på blended learning är metoden Omvänt klassrum. Metoden går ut på att använda tid före, under och efter de gemensamma träffarna så effektivt som möjligt.

Viktigt att tänka på i ett omvänt klassrum är:

  • Använd tiden före. Låt deltagarna gå igenom materialet, exempelvis genom e-learning, inspelade föreläsningar och inläsningsmaterial.
  • Använd tiden under. På träffarna frigörs tid för laborativt arbete. Istället för att ha en genomgång på den gemensamma tiden kan du låta deltagarna vara aktiva i diskussioner, analys och fördjupning.
  • Använd tiden efter. Låt deltagarna gå igenom det digitala materialet igen i sin egen takt och därefter få tid att förbereda sig för nästa gemensamma träff.
AdministrationDeltagare
Det behövs utbildningsledare som kan planera de fysiska träffarna och som har kontinuerlig kontakt med deltagarna under kursens gång.Deltagare behöver själva ta ansvar för att komma förberedda till de fysiska träffarna, men har flexibilitet i hur och när de går igenom det digitala materialet.

Vilken lärandeform passar när du digitaliserar?

Vi på Learnways hjälper dig att hitta ett upplägg som möter dina behov. Ditt ämne och din målgrupp är utgångspunkten. Vi jobbar plattformsoberoende med digitalt lärande. Det innebär att vi tar fram passande förslag utifrån just dina förutsättningar och stöttar dig i digitaliseringsprocessen, oavsett hur den ser ut för just din verksamhet. Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt projekt.