Skärmbilder från webbutbildning om incest

#stoppaincest

Vi är klara med inspelningen av ett utval starka berättelser om incest och sexuella övergrepp. Det är en fruktansvärd företeelse och vi är stolta över att kunna bidra med vår kompetens kring digitala lösningar för lärande och skapa denna viktiga webbutbildning som syftar till att lyfta frågan och bryta tabun kring incest.

Det förekommer i mycket större utsträckning av vad de flesta av oss tror och vi måste våga börja prata om det för att få bukt på problemet. Med tystheten vinner endast förövaren! #stoppaincest

Läs mer om nxtME och deras arbete på www.nxtme.se