Antibiotika-TV i väntrummet

Redan innan patienter träffar sin läkare ska de ges möjlighet att lära sig mer om antibiotika. För SKL har vi tagit fram en antibiotikafilm för väntrum som på ett enkelt sätt visa när antibiotika fungerar och när det inte alls är lämpligt.

För att fylla behovet av information hos patienterna har Sveriges Kommuner och Landsting gett oss i uppdrag att ta fram en film som är tänkt att visas i väntrum på vårdcentraler, kliniker och andra vårdmottagningar som tar emot patienter. Den drygt tre minuter långa filmen ger några grundläggande fakta om antibiotika. Tanken är att väcka intresset hos patienterna för problemet med överanvändning av antibiotika. Filmen förklarar också vårdens prioriteringar: när antibiotika är rätt och när det inte har någon effekt.

Filmen bygger på samma bildspråk och budskap som vår tidigare kampanj www.antibiotikaellerinte.se.

Titta på filmen eller ladda ner filmen.