Hbt-policy som webbutbildning

Vi är mycket stolta och glada för vårt senaste uppdrag för Stockholms läns landsting, för vilka vi ska skapa en webbutbildning med utgångspunkt i deras nya Hbt-policy.

Homo- och bisexuella och transpersoner drabbas oftare av ohälsa, något som landstingets nya Hbt-policy försöker bemöta, på uppdrag av landstingsfullmäktige. Den ska bli styrande för hur vården bemöter och behandlar Hbt-personer, med fokus på synliggörande, kompetens och bemötande. Utbildningen riktar sig till samtliga anställda inom landstinget inklusive alla verksamheter med avtal med landstinget. En stor och bred målgrupp vilket gör utmaningen extra spännande.

– Hbt-policyn ska vara ett enkelt men tydligt redskap för alla landstingets verksamheter. Hur synliggör vi alla olika typer av personer och relationer? Hur bemöter vi alla på ett korrekt och respektfullt sätt, utan att förutsätta något om deras identitet eller familjeband? Och hur ser vi till att alla vårdverksamheter har kompetens kring såväl att se och bemöta, som om HBT-personers särskilt utsatta hälsoläge, fysiskt och psykosocialt? förklarar Birgitta Rydberg (FP).