Hund med glasögon använder en dator

Är modern e-learning bättre än e-learning för 20 år sedan?

Vad tänker du på när du hör ordet e-learning? Om du tänker på traditionell e-learning kanske du ser en kurs framför dig. Moduler som du klickar dig igenom och ett avslutande kunskapsprov. Men tänker du istället på modern e-learning är möjligheterna nästan oändliga.

Med över 20 år i branschen har vi på Learnways sett de tekniska möjligheterna förändrats. Kunskapen om digitalt lärande har blivit större och behoven idag ser annorlunda ut. Det görs e-learning om alla möjliga ämnen, för alla typer av målgrupper. Det finns inte en mall för e-learning som funkar till allt. Därför gör vi skräddarsydda lösningar. Med målgrupp och ämne i fokus. Hur blir lärandet så användbart som möjligt? Det avgör hur vi utformar e-learningen.

Förut var de tekniska förutsättningarna mer begränsade. E-learning skapades ofta i författarverktyg med några få format att välja på. Idag är författarverktygen mer flexibla. Vi väljer också ofta att producera e-learning i egen HTML, för att ha full frihet i att skapa olika digitala verktyg och interaktiva format. Mobilanpassning och tillgänglighetsanpassning är standard i alla våra projekt.

Vill du lära dig mer om modern e-learning, edtech och learning design? Klicka här.

Traditionell e-learning

Är inte särskilt flexibelt. En e-learning ser ut och fungerar ofta likadant oavsett ämne och målgrupp.

Modern e-learning

Kan anpassas för att på bästa sätt möta målgruppens behov. En e-learning kan se helt olika ut och fungera på olika sätt beroende på ämne och målgrupp. Det kan också finnas möjlighet att anpassa innehåll efter individ och situation.

Learnways hjälper dig med digitalt lärande

Har du ett projekt på gång? Du behöver inte vara expert på digitalt lärande för att göra en webbutbildning. Det räcker långt att du kan ditt ämne, eller vet vad du vill uppnå. När din kompetens möter vår kan vi tillsammans skapa digitalt lärande, på riktigt.