edtech robot

Vad är Edtech, E-learning och Learning design? Vi reder ut begreppen

Intresset och kunskapen inom digitalt lärande växer, vilket gör att flera nya begrepp dyker upp. Få koll på vad de betyder, så att du känner dig trygg som beställare.

Edtech (Educational technology)

Educational technology, förkortat Edtech, eller på svenska Utbildningsteknologi går ut på att använda teknik och digitala verktyg för att skapa individanpassade, engagerande och inkluderande lärandeupplevelser. Begreppet inkluderar även mer än lärande via dator, exempelvis Edtech robotar i klassrum och machine learning som hjälp vid betygssättning.

Alla lär sig på olika sätt och i olika takt. Edtech stöttar deltagare, oavsett förutsättningar, och gör det enklare att individanpassa utbildningar och kurser. Tekniska lösningar underlättar också för utbildningsledare, genom teknologi som hjälper till att förstå deltagares behov och minska ner administrativ tid. Nya tekniska förutsättningar skapar nya möjligheter. Lärande har flyttat ut ur klassrummet, in på arbetsplatserna och ut på gatorna.

E-learning och webbutbildningar

Allt digitalt lärande som sker via dator, surfplatta eller mobil kallas för e-learning. Det kan till exempel vara en webbutbildning eller en distanskurs. E-learning möjliggör lärande på distans. Deltagare behöver inte vara på samma plats, som varandra eller en utbildningsledare. E-learning möjliggör också lärande när som helst. Det är otroligt flexibelt. Deltagare kan göra webbutbildningar på tider som passar dem, ta pauser när de behöver och repetera innehåll vid behov.

E-learning har kommit långt, från de första CD-skivorna till de dynamiska hemsidor vi kan producera idag. E-learning idag betyder inte samma sak som för 20 år sedan. Det har blivit ett extremt effektivt sätt att tillgängliggöra kunskap på.

Learning design

Pedagogik inom digitalt lärande kallas ibland för learning design. Alltifrån upplägg, visuella element, övningar och exempel har en inverkan på lärandeupplevelsen.

Målet med lärande är nästan aldrig bara att kunna mer, utan att göra mer. Learning design handlar om att ge deltagare rätt förutsättningar. Det krävs en förståelse för målgruppen. Vad är deras utgångspunkt? Var ska de ta sig? Behöver de öva för att bli bra? Är målgruppen motiverad? Vilka andra hinder finns? Learning design handlar om att skapa en anpassad läranderesa som stöttar deltagarna, med rätt verktyg, övning och uppmuntran.

Learnways hjälper dig med digitalt lärande

Har du ett projekt på gång? Du behöver inte vara expert på digitalt lärande för att göra en webbutbildning. Det räcker långt att du kan ditt ämne, eller vet vad du vill uppnå. När din kompetens möter vår kan vi tillsammans skapa digitalt lärande, på riktigt.