Vad är digitalt lärande, mobilt lärande och webbaserat lärande?

Digitalt lärande

Allt lärande som sker med digitala verktyg är olika former av digitalt lärande. Digitala verktyg och tjänster möjliggör för stor individanpassning och tillgång till kunskap. Vem som helst var som helst gå en webbkurs, medan en utbildning som sker i klassrum kräver att alla är på samma plats samtidigt.

Läs mer: 3 populära sätt att digitalisera kurser och utbildningar

Mobilt lärande

Allt lärande som finns tillgängligt via din mobiltelefon räknas som mobilt lärande. Att kunna gå webbutbildningar på mobilen skapar flexibla lärupplevelser. Det möjliggör också en mer effektiv mikrolearning och ett verksamhetsnära lärande. Förut var det vanligt med appar för mobilt lärande. Idag är en responsiv hemsida lika tillgänglig i både dator och mobil.

Mobilanpassning blir allt viktigare och på Learnways producerar vi alla webbutbildningar i responsiv design. Beroende på målgruppens behov produceras våra webbutbildningar mobile-first, vilket säkerställer en extra hög tillgänglighet på liten skärm.

Webbaserat lärande

Webbaserat lärande är i princip samma sak som digitalt lärande. Eftersom CD-ROM och kassetter sällan syns till längre är nästan allt vi gör på våra datorer och mobiler webbaserat. Webbaserad utbildning kan publiceras på en öppen hemsida, låst hemsida eller i en lärplattform (LMS). På Learnways producerar och levererar vi både webbutbildningar i HTML, författarverktyg och SCORM.

Läs mer: Behöver jag en lärplattform för e-learning?