Arbetsförmedlingen

E-learning för Arbetsförmedlingen

För Arbetsförmedlingen har vi tagit fram interaktiva utbildning inom miljö och service och ansvar

Att kombinera service med ansvar
Arbetsförmedlingens utbildning ”Att kombinera service med ansvar” fokuserar på brytpunkten mellan vardagens service och rollen som statstjänsteman.
Kursen, som i stort sett är helt filmbaserad, visar på komplicerade dilemman i en arbetsförmedlares vardag. Dessa frågor kommenteras av en expertpanel som fördjupar och problematiserar. Kursen har även ett omfattande och väl genomarbetat lärarhandledning – ett så kallat processledarmaterial.

Miljöutbildning
En fin, inspirerande miljöutbildning med bland annat ett ambitiöst intro om Arbetsförmedlingens interna miljöarbete. Utbildningen kompletterades även med användarunika delar där användaren analyserade sin egen miljöbelastning och arbetade fram en egen individuell miljöplan.