Stockholms läns landsting miljöutbildning

Vi har levererat en rad miljö- och arbetsmiljörelaterade webbutbildningar till Stockholms läns landsting

Under de senaste tio åren har vi tagit fram en rad webbutbildningar för Stockholms läns landsting, ofta i samarbete med innehållspartners som Goodpoint och Yggdrasil, men även i större projektsamarbeten med t ex Arbetsmiljöverket.

Utbildningarna för Stockholms läns landsting och dess ingående verksamheter sträcker sig från miljöledning, integrerade ledningssystem, grundläggande och fördjupad miljöutbildning, läkemedels miljöeffekter, miljödiplomering av privata aktörer, arbetsmiljöutbildning för hälso- och sjukvårdssektorn, systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning för administratörer i mina vårdkontakter, med mera.

De verksamheter vi assisterat direkt inkluderar: Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, SL, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södertälje sjukhus, St Eriks ögonsjukhus, HSNf, med flera.