Krus – Att arbeta i staten

För dig som är ny i staten och behöver grundläggande kunskaper om styrningen inom statsförvaltningen får du i Krus webbutbildning ta del av lagstiftningen och styrformerna samt få en inblick i vad som är specifikt med att vara statstjänsteman.

Efter att ha genomförd utbildningen Att arbete i staten ska du känna till grundläggande begrepp för styrningen inom statsförvaltningen. Du ska också kunna berätta om vad som är specifikt med att vara statstjänsteman samt kunna koppla din roll och dina arbetsuppgifter till styrningen av statsförvaltningen. Utbildningen riktar sig i första hand till alla nyanställda chefer och medarbetare inom staten.

Webbutbildningen är avgiftsfri. Det enda du behöver göra är att registrera dig och logga in för att få tillgång till utbildningen.

Genom filmade intervjuer får du inblick i rollen som statstjänsteman. Du får också ta del av fakta om lagstiftningen och styrformerna samt får möjlighet att öva på de olika momenten. Avslutningsvis kan du testa dina kunskaper och skriva ut ett diplom.

Syftet är att underlätta introduktionen på din nya arbetsplats och innehållet bör ses som ett komplement till din myndighets specifika regler. Utbildningen kan genomföras individuellt, men du får ut allra mest om du kombinerar den med dialog och reflektion. Till webbutbildningen finns en vägledning som riktar sig till den som ska leda en diskussion med anställda och fokuserar på hur man kan använda utbildningen i kombination med gruppdiskussioner i ett så kallat blandat lärande.

Utbildningen har utvecklats i samverkan med CSN, Domstolsverket, Trafikverket och Försvarsmakten. Flera myndigheter har deltagit i test av webbutbildningen och kommit med synpunkter under utvecklingen.