Stå upp för ett fritt och öppet internet

Vid den kommande WCIT konferensen i Dubai om 12 dagar kommer flera regeringar överväga ett förslag för att uppdatera ITUs (International Telecommunication Union) underliggande uppdrag. Vissa förslag skulle öka ITUs mandat på ett sätt som kan hota internets öppenhet och innovation, öka kostnader och urholka de mänskliga rättigheterna på nätet. Allt bakom stängda dörrar. Det tycker inte vi känns som en bra lösning. Därför har vi valt att ta ställning mot det här förslaget, för ett öppet internet, och skrivit på ett upprop från organisationen Fight for the Future som arbetar för internets goda makt. Vi föreslår att du gör detsamma.

Läs mer och skriv på uppropet på www.whatistheitu.org.