Krus – Bemötande i rollen som statsanställd

Gå en webbutbildning i bemötande. Allmänheten har alltid rätt att bemötas med värdighet och respekt. Utbildningen tar upp hur du som statstjänsteman kan förbereda dig och agera i olika situationer på bästa sätt.

Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till att statsanställdas bemötande av allmänheten i alla lägen ska kännetecknas av värdighet och respekt. Den vänder sig till alla statsanställda och är avgiftsfri.

Den är utvecklad så att den kan genomföras individuellt via Internet, men på din arbetsplats får ni ut allra mest om ni kombinerar den med handledning, dialog och reflektion. Genom filmer, fakta. övningar och ett handledarmaterial kan ambitionsnivån anpassas utifrån de specifika behov och möjligheter ni har på myndigheten. Till utbildningen finns en vägledning som riktar sig till chefer eller processledare som ska leda en diskussion eller utbildningsträff om bemötande. Den fokusera på hur man kan använda webbutbildningen i kombination med gruppdiskussioner i ett så kallat blandat lärande.

Utbildningen har utvecklats i samverkan med bemötandenätverket och resurser från följande myndigheter: Polisen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, CSN, DO och Tema Likabehandling. Flera myndigheter har deltagit i test av webbutbildningen och kommit med synpunkter under utvecklingen.