Att vara handledare – Intervjubaserad utbildning för Röda Korset

Hållbarhet är ett starkt ledord på Learnways och utifrån vårt eget fokus på hållbarhet vill vi bidra i sammanhang med stor samhällsnytta. Vi är därför superglada över möjligheten att hjälpa just Röda Korset ta fram en webbutbildning som stöd i handledningen av deras praktikanter.

Den responsiva utbildningen fokuserar på tre aspekter av handledarskapet och förmedlar genom personliga berättelser och reflektionsfrågor budskapet i ett nyframtaget metodmaterial för Röda Korsets handledare av praktikanter. Enkelt, tillgängligt och effektivt – precis som utbildning ska vara.

Är du nyfiken på vårt erbjudande eller andra av våra utbildningsproduktioner, tveka då inte att höra av dig till oss.

Öppna utbildningen